Články

Školení diisokyanáty

Provádíme školení o bezpečném používání diisokyanátů, které musí dle přílohy XVII nařízení REACH (ES) č1907/2006 bod 74. 3b) být provedeno do 23.8.2023. Následně se pak odborná příprava obnovuje minimálně každých 5 let. Odbornou přípravu (školení) provádí odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s odbornou způsobilostí získanou příslušným odborným vzděláváním.

Pomoc potřebným

S radostí Vám oznamujeme, že dne 13. března 2023 jsme slavnostně pomohli předat s dalšími sponzory vůz Dacia Lodgy v rámci projektu „Sociální automobil“ určený pro „Dětské centrum Liberec, p.o.“  Společnost UNISSA plus, SE není lhostejná k těm, co potřebují pomoc a proto již desátým rokem pomáháme. Velké poděkování patří i společnosti KOMPAKT spol. s.r.o. a manželům Maruškovým.

ISO certifikace

Dne 12.1.2023 jsme prošli úspěšně certifikačním procesem ISO a splnili podmínky pro získání certifikátů ISO 9001:2015 ISO  14001:2015 ISO 45001:2018  

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Profesionálně zpracované Požárně bezpečnostní řešení stavby má pozitivní vliv jak na délku stavebního řízení, tak i na vlastní požární bezpečnost stavby po celou dobu její životnosti. Důležitou součástí tvorby Požárně bezpečnostní řešení stavby je i komunikace a důsledné projednání návrhu s příslušným posuzovatelem a schvalovatelem ze strany HZS. Dále kvalitně provedené Požárně bezpečnostní řešení stavby a s tím spojená opatření mohou výrazně snížit riziko škody …

Požárně bezpečnostní řešení stavby více »

Koordinátor BOZP

Výkon činnosti Koordinátor BOZP na staveništi je dán jako zákonná povinnost investora stavby. Důsledným nastavením pravidel bezpečnosti práce a dohledu nad jejich dodržováním může kvalitní výkon činnosti Koordinátor BOZP výrazně snížit riziko úrazů a dalších s tím spojených problémů. Výkon činnosti Koordinátor BOZP jsme schopni vykonávat nejen v regionu Liberec a Jablonec nad Nisou, ale i v ostatních regionech v rámci ČR.

Profesní školení Liberec a Jablonec

Profesní školení Liberec a Jablonec je součástí legislativně povinného vzdělávání zaměstnanců. Jedná se zejména o školení obsluh VZV, jeřábníků a vazačů, obsluh takových nádob a podobně. Profesionálně provedené Profesní školení Liberec a Jablonec má zásadní vliv na chování zaměstnanců při obsluze jednotlivých technických zařízení. Profesní školení Liberec a Jablonec realizujeme i v ostatních regionech v rámci ČR.

Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec

Právě kvalitně provedené Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec včetně důkladného seznámení zaměstnanců s riziky při jejich práci může mít pozitivní vliv na snižování počtu pracovních úrazů a následné pracovní neschopnosti. Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec poskytujeme i v ostatních regionech v rámci ČR. E-learning – od 1.12.2020 poskytujme našim zákazníkům i školení online s certifikátem a to: BEZPEČNOST PRÁCE – školení je určeno pro všechny zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných …

Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec více »

Revize Liberec a Jablonec

Jsme připraveni se Vám postarat o vaše revize vyhrazených technických zařízení jako o celek. Naše péče zahrnuje sestavení plánu revizí, hlídání termínů a vlastní realizaci tak, aby jste se nemuseli o nic starat. Služby Revize Liberec a Jablonec poskytujeme i v ostatních regionech v rámci ČR. Důsledné dodržování termínů provedení Revize Liberec a Jablonec může rozhodnout o míře dopadu na konkrétní společnost v případě incidentu či nenadále události (požár, …

Revize Liberec a Jablonec více »

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Společností, které používají chemické látky, se týká povinnost zajistit také oblast Nakládání s chemickými látkami a směsmi. Právě kvalitní zajištění oblasti Nakládání s chemickými látkami a směsmi může mít pozitivní vliv nejen na zdraví zaměstnanců, ale i významně snížit rizika postihů jak ze strany kontrolních orgánů, tak i v případě pracovních úrazů či trvalých následků, které mohou chemické látky a směsi způsobovat. Poradenství v oblasti Nakládání …

Nakládání s chemickými látkami a směsmi více »

Ekologie a odpadové hospodářství Liberec a Jablonec

Další důležitou součástí naší činnosti je poradenství v oblasti Ekologie a odpadové hospodářství Liberec a Jablonec. Jelikož je orientace v oblasti Ekologie a odpadové hospodářství Liberec a Jablonec rok od roku náročnější a rizika postihů za nedodržení povinností stoupají, celá oblast nabývá na významu. Služby poskytujeme nejen v regionu Liberec a Jablonec nad Nisou, ale i v ostatních regionech v rámci ČR. Právě profesionální zajištění oblasti Ekologie a odpadové hospodářství Liberec a Jablonec …

Ekologie a odpadové hospodářství Liberec a Jablonec více »

Scroll to Top