Články

Projektové řízení a konzultační služby SAP

Projektové řízení a konzultační služby SAP jsou náplní činnosti naší divize ICT. Kvalitní projektové řízení a zkušení konzultanti jsou schopni výrazně zvýšit užitnou hodnotu podnikového informačního systému. V oblasti Projektové řízení a konzultační služby SAP jsme schopni působit již od fáze přípravy projektu, přes tvorbu cílového a následnou realizaci až po finalizaci a předání do produktivního provozu. Důsledně prováděné Projektové řízení má též pozitivní …

Projektové řízení a konzultační služby SAP více »

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Profesionálně zpracované Požárně bezpečnostní řešení stavby má pozitivní vliv jak na délku stavebního řízení, tak i na vlastní požární bezpečnost stavby po celou dobu její životnosti. Důležitou součástí tvorby Požárně bezpečnostní řešení stavby je i komunikace a důsledné projednání návrhu s příslušným posuzovatelem a schvalovatelem ze strany HZS. Dále kvalitně provedené Požárně bezpečnostní řešení stavby a s tím spojená opatření mohou výrazně snížit riziko škody …

Požárně bezpečnostní řešení stavby více »

Koordinátor BOZP

Výkon činnosti Koordinátor BOZP na staveništi je dán jako zákonná povinnost investora stavby. Důsledným nastavením pravidel bezpečnosti práce a dohledu nad jejich dodržováním může kvalitní výkon činnosti Koordinátor BOZP výrazně snížit riziko úrazů a dalších s tím spojených problémů. Výkon činnosti Koordinátor BOZP jsme schopni vykonávat nejen v regionu Liberec a Jablonec nad Nisou, ale i v ostatních regionech v rámci ČR.

Profesní školení Liberec a Jablonec

Profesní školení Liberec a Jablonec je součástí legislativně povinného vzdělávání zaměstnanců. Jedná se zejména o školení obsluh VZV, jeřábníků a vazačů, obsluh takových nádob a podobně. Profesionálně provedené Profesní školení Liberec a Jablonec má zásadní vliv na chování zaměstnanců při obsluze jednotlivých technických zařízení. Profesní školení Liberec a Jablonec realizujeme i v ostatních regionech v rámci ČR.

Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec

Právě kvalitně provedené Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec včetně důkladného seznámení zaměstnanců s riziky při jejich práci může mít pozitivní vliv na snižování počtu pracovních úrazů a následné pracovní neschopnosti. Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec poskytujeme i v ostatních regionech v rámci ČR. E-learning – od 1.12.2020 poskytujme našim zákazníkům i školení online s certifikátem a to: BEZPEČNOST PRÁCE – školení je určeno pro všechny zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných …

Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec více »

Revize Liberec a Jablonec

Jsme připraveni se Vám postarat o vaše revize vyhrazených technických zařízení jako o celek. Naše péče zahrnuje sestavení plánu revizí, hlídání termínů a vlastní realizaci tak, aby jste se nemuseli o nic starat. Služby Revize Liberec a Jablonec poskytujeme i v ostatních regionech v rámci ČR. Důsledné dodržování termínů provedení Revize Liberec a Jablonec může rozhodnout o míře dopadu na konkrétní společnost v případě incidentu či nenadále události (požár, …

Revize Liberec a Jablonec více »

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Společností, které používají chemické látky, se týká povinnost zajistit také oblast Nakládání s chemickými látkami a směsmi. Právě kvalitní zajištění oblasti Nakládání s chemickými látkami a směsmi může mít pozitivní vliv nejen na zdraví zaměstnanců, ale i významně snížit rizika postihů jak ze strany kontrolních orgánů, tak i v případě pracovních úrazů či trvalých následků, které mohou chemické látky a směsi způsobovat. Poradenství v oblasti Nakládání …

Nakládání s chemickými látkami a směsmi více »

Ekologie a odpadové hospodářství Liberec a Jablonec

Další důležitou součástí naší činnosti je poradenství v oblasti Ekologie a odpadové hospodářství Liberec a Jablonec. Jelikož je orientace v oblasti Ekologie a odpadové hospodářství Liberec a Jablonec rok od roku náročnější a rizika postihů za nedodržení povinností stoupají, celá oblast nabývá na významu. Služby poskytujeme nejen v regionu Liberec a Jablonec nad Nisou, ale i v ostatních regionech v rámci ČR. Právě profesionální zajištění oblasti Ekologie a odpadové hospodářství Liberec a Jablonec …

Ekologie a odpadové hospodářství Liberec a Jablonec více »

Bezpečnost práce a požární ochrana Liberec a Jablonec

Bezpečnost práce a požární ochrana Liberec a Jablonec jsou klíčovými oblastmi naší činnosti. Naše působení v oblasti Bezpečnost práce a požární ochrana Liberec a Jablonec se postupně rozšiřovalo o celý Liberecký kraj až do současnosti, kdy působíme po celé ČR. Právě profesionální zajištění oblasti Bezpečnost práce a požární ochrana Liberec a Jablonec mnohdy rozhoduje o tom, zda firma uspěje v konfrontaci jak s orgány státního odborného dozoru, tak i s nenadálými …

Bezpečnost práce a požární ochrana Liberec a Jablonec více »

BOZP a PO Liberec a Jablonec

Poskytujeme komplexní zajištění oblasti BOZP a PO Liberec a Jablonec, tak i po celé ČR. Společným jmenovatelem naší činnosti je profesionální přístup a kvalitní zajištění, jelikož se nároky na oblast BOZP a PO Liberec a Jablonec rok od roku zvyšují. Právě profesionální zajištění oblasti BOZP a PO Liberec a Jablonec mnohdy rozhoduje o tom, zda firma uspěje v konfrontaci jak s orgány státního odborného dozoru, tak i s nenadálými událostmi (kontroly, pracovní úrazy, požár, havárie …

BOZP a PO Liberec a Jablonec více »

Scroll to Top