Profesní školení Liberec a Jablonec

Profesní školení Liberec a Jablonec je součástí legislativně povinného vzdělávání zaměstnanců. Jedná se zejména o školení obsluh VZV, jeřábníků a vazačů, obsluh takových nádob a podobně. Profesionálně provedené Profesní školení Liberec a Jablonec má zásadní vliv na chování zaměstnanců při obsluze jednotlivých technických zařízení.

Profesní školení Liberec a Jablonec realizujeme i v ostatních regionech v rámci ČR.

Scroll to Top