Požárně bezpečnostní řešení stavby

Profesionálně zpracované Požárně bezpečnostní řešení stavby má pozitivní vliv jak na délku stavebního řízení, tak i na vlastní požární bezpečnost stavby po celou dobu její životnosti. Důležitou součástí tvorby Požárně bezpečnostní řešení stavby je i komunikace a důsledné projednání návrhu s příslušným posuzovatelem a schvalovatelem ze strany HZS.

Dále kvalitně provedené Požárně bezpečnostní řešení stavby a s tím spojená opatření mohou výrazně snížit riziko škody na majetku a na zdraví. Požárně bezpečnostní řešení stavby jsme schopni zajistit nejen v regionu Liberec a Jablonec nad Nisou, ale i v celém Libereckém kraji, potažmo i v celé ČR.

Scroll to Top