Koordinátor BOZP

  • Výkon činnosti Koordinátor BOZP na staveništi je dán jako zákonná povinnost investora stavby.
  • Důsledným nastavením pravidel bezpečnosti práce a dohledu nad jejich dodržováním může kvalitní výkon činnosti Koordinátor BOZP výrazně snížit riziko úrazů a dalších s tím spojených problémů.
  • Výkon činnosti Koordinátor BOZP jsme schopni vykonávat nejen v regionu Liberec a Jablonec nad Nisou, ale i v ostatních regionech v rámci ČR.
Scroll to Top