Školení diisokyanáty

Provádíme školení o bezpečném používání diisokyanátů, které musí dle přílohy XVII nařízení REACH (ES) č1907/2006 bod 74. 3b) být provedeno do 23.8.2023. Následně se pak odborná příprava obnovuje minimálně každých 5 let.

Odbornou přípravu (školení) provádí odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s odbornou způsobilostí získanou příslušným odborným vzděláváním.

 

Scroll to Top