Ostatní služby a E-learning

Činnost koordinátora BOZP na stavbách

 • činnost koordinátora BOZP na stavbách
 • říprava oznámení o zahájení prací pro OIP
 • zpracování plánu BOZP
 • jeho průběžná aktualizace a vedení
 • provádění kontrol staveniště, dodržování plánu BOZP
 • provádění záznamu o zjištěném stavu

Autorizovaná měření dle 258/2000 SB, §37

 • lokální svalová zátěž
 • celková fyzická zátěž
 • pracovní polohy
 • zraková zátěž
 • hluk
 • vibrace
 • osvětlení
 • mikroklima
 • prach
 • chemické látky

Odborná hodnocení

 • lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, pracovní polohy

E-learning

E-learning splňuje všechna legislativní kritéria pro školení administrativních pracovníků a jeho součástí je i kompletní předepsaná školící dokumentace.

Poskytování služeb v E-learningu:

 • bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci – BOZP / pro zaměstnance a pro vedoucí zaměstnance
 • požární ochrana – PO / pro zaměstnance a pro vedoucí zaměstnance
 • školení řidičů referentů (vozidla do 3,5 tuny)
 • školení první pomoci
 • školení – GDPR
 • školení IT bezpečnosti – BIT

Nejdůležitější benefity :

 • školení ihned (po zaslání objednávky)
 • příznivá cena
 • srozumitelné texty
 • pro jednotlivce i skupiny
 • upozornění na propadlé termíny u opakovaných školení

Odborná školení

Odborná školení zajišťujeme ve spolupráci profesionály, kteří promění školení v silný zážitek a vtáhnou zaměstnance do akce.

 • školení první pomoci
 • školení práce ve výškách
 • školení řidičů referentů referentů (vozidla do 3,5 tuny)

Ostatní

 • příprava na ISO certifikaci ISO 14001:2016 a ISO 45001
 • provedení interního auditu ISO 14001: 2016
 • poradenství v ADR (školení, výroční zpráva)
 • vypracování roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení – IPPC
 • zpracování energetických auditů dle zákona č.406/2000Sb ve znění pozdějších novelizací
 • požárně bezpečnostní řešení staveb – PBŘ
Scroll to Top