Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec

Právě kvalitně provedené Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec včetně důkladného seznámení zaměstnanců s riziky při jejich práci může mít pozitivní vliv na snižování počtu pracovních úrazů a následné pracovní neschopnosti.

Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec poskytujeme i v ostatních regionech v rámci ČR.

E-learning – od 1.12.2020 poskytujme našim zákazníkům i školení online s certifikátem a to:

  • BEZPEČNOST PRÁCE – školení je určeno pro všechny zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných oborech 
  • POŽÁRNÍ OCHRANA – školení je určeno pro všechny zaměstnance pracující v zejména v administrativníchnebo příbuzných oborech
  • ŘIDIČI REFERENTI – školení je určeno pro zaměstnance, kteří při činnostech spojených s výkonem zaměstnání používají vozidlo a to jak služební, tak soukromé.
Scroll to Top