O nás - služby BOZP a PO Liberec, Jablonec

Základní informace o společnosti

writing, pen, man

Společnost UNISSA plus, SE pokračuje v podnikatelské činnosti bývalé společnosti V+V servis, služby BOZP a PO s.r.o.
Na trhu jsme již od roku 1996, kdy se 3 podnikatelé spojili a rozhodli se založit společnost V+V servis, služby BOZP a PO s.r.o.
Hlavním mottem společnosti bylo „Vše pro zákazníka“. 

Společnost se postupně rozvíjela a v roce 2003 rozšířila portfolio svých služeb o oblast ekologie. Koncem roku 2009 pak čítala 6 zaměstnanců a poskytovala své služby po Libereckém a Středočeském kraji.

 

Jak šel čas, tak si zakládající členové čím dál více uvědomovali potřebu změn a nutnost přizpůsobení se novému, dynamicky se měnícímu prostředí, a proto v roce 2010 proběhla transformace společnosti a vznikla společnost UNISSA plus, SE. Ta na začátku svého působení měla 8 zaměstnanců.

Zásadním způsobem změnila přístup v řešení problematiky BOZP, PO, NCHLS a EKO u zákazníka z reaktivního na proaktivní. Vyhledáváme a řešíme závady a problémy dříve než nastanou tak, abychom minimalizovali možnost škod a případných postihů. Rozšířili jsme portfolio poskytovaných služeb o oblast revizí a profesních školení a hlavním mottem se stalo „Vše bez starostí pod jednou střechou“.

Transformace společnosti

workplace, team, business meeting

V rámci transformace společnosti vzniklo také samostatné oddělení, které se věnovalo oblasti informačních technologií – zejména projektovému managementu a konzultantské činnosti v oblasti systémů SAP.

V roce 2011 pak byly naše služby rozšířeny o oblast účetního poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence. Od roku 2018 sídlí UNISSA plus, SE na adrese Arbesova 3468/18, 466 04 Jablonec nad Nisou.

K datu 31.12.2020 naše společnost čítá 19 kmenových zaměstnanců a má více jak 30 externích spolupracovníků. Naše služby poskytujeme v rámci celé České republiky a stavíme na myšlence vzájemného partnerství se zákazníkem.

Scroll to Top